119 sözleşmeli personel alınacak

Resmi Gazete'de yayımlandı... 119 sözleşmeli personel alınacak...

EKONOMİ 04.05.2021, 10:06
119 sözleşmeli personel alınacak

Yayımlanan duyuruda; hemşire, biyoloog, çocuk gelişimcisi, laborant, tıbbi sekreter, sağlık idarecisi, diyetisyen, eczacı, fizyoterapist,  gibi unvanlar için kontenjan ayrıldığı görülürken, adayların başvuru genel şartlarının yanı sıra özel şartları da yerine getirmesi gerektiği vurgulandı. Resmi duyuruda başvuru genel ve özel şartları şu şekilde sıralandı:

Genel şartlar

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

2) 2020 KPSS (B) grubu sınavlarından lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları
için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

3) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem
yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

5) Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

Başvuru süreci ve diğer ayrıntılarla ilgili resmi duyuruda, "http://personeldb.ankara.edu.tr adresinde yer almaktadır."

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@