Emirdağ Belediyesi 17 taşınmazını ihaleyle kiralayacak

Emirdağ Belediyesi 17 taşınmazını ihaleyle kiralayacak... İşte detaylar...

EKONOMİ 05.09.2021, 11:31 05.09.2021, 11:35
Emirdağ Belediyesi 17 taşınmazını ihaleyle kiralayacak

Afuonkarahisar'da Emirdağ Belediyesi, 17 adet taşınmazını 3 yıl süreyle kiralamak için ihale ilanına çıktı. 17 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşecek ihalede, belediyeye ait tüp deposu, baraka, yazıhane gibi taşınmazlar kiraya verilecek. İlanda detaylar şu şekilde açıklandı: 

EMİRDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN İLAN      

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz
1- Menderes Mahallesi 1023 Sk. No:33/12 adresindeki Tüp Deposu
2- Menderes Mahallesi 1023 Sk.No:33/14 Tüp Deposu
3- Menderes Mahallesi 1023 Sk.No:33/15 Tüp Deposu
4- Menderes Mahallesi 1023 Sk.No:33/16 Tüp Deposu
5- Menderes Mahallesi 1023 Sk.No:33/1 Tüp Deposu
6- Menderes Mahallesi 1023 Sk.No:33/9 Tüp Deposu
7- Menderes Mahallesi 1023 Sk.No:33/8 Tüp Deposu
8- Menderes Mahallesi 1023 Sk.No:33/7 Tüp Deposu
9- Menderes Mahallesi 1023 Sk.No:33/3 Tüp Deposu
10- Çilli Mahallesi Konya Caddesi 7034 Sokak 3 Nolu Baraka
11- Yeni Mahalle Eskişehir caddesi Otogar 9 Nolu Yazıhane
12- Yeni Mahalle Eskişehir caddesi Otogar 38 Nolu Yazıhane
13- Yeni Mahalle Eskişehir caddesi Otogar 11 Nolu Yazıhane
14- Çarşı Cami Yanı Yer Altı WC
15- Eskikacerli Mahallesi Hal Civarı Meydanı 37 Nolu WC
16- Eskikacerli Mahallesi Yüzbaşı Tahir Efe Caddesi 26 Nolu WC
2886 sayılı DİK. nun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) sözleşme tarihinden itibaren 3 (üç) yıllığına kiraya verilecek olup, 1 yıllık kira muhammen bedelleri ve geçici teminat bedelleri aşağıya çıkarılmıştır.

Sıra No

İşyeri Adı

Muhammen Bedel
Yıllık K.D.V hariç                                   

Geçici Teminat
Bedeli

İhale Başlama Saati        

Şartname Bedeli

1

33/12 Tüp Deposu

16.800,00

1.512,00 TL

14:00

100,00 TL

2

33/14 Tüp Deposu

9.360,00

843,00TL

14:10

100,00 TL

3

33/15 Tüp Deposu

9.360,00

843,00 TL

14:20

100,00 TL

4

33/16 Tüp Deposu

9.360,00

843,00 TL

14:30

100,00 TL

5

33/1 Tüp Deposu

9.360,00

843,00 TL

14:40

100,00 TL

6

33/9 Tüp Deposu

9.360,00

843,00 TL

14:50

100,00 TL

7

33/8 Tüp Deposu

9.360,00

843,00 TL

15:00

100,00 TL

8

33/7 Tüp Deposu

9.360,00

843,00 TL

15:10

100,00 TL

9

33/3 Tüp Deposu

12.000,00

1.080,00 TL

15:20

100,00 TL

10

3 Nolu Baraka

3.480,00

315,00 TL

15:30

100,00 TL

11

9 Nolu Yazıhane

4.200,00

378,00 TL

15:40

100,00 TL

12

 38 Nolu Yazıhane

4.200,00

378,00 TL

15:50

100,00 TL

13

11 Nolu Yazıhane

5.460,00

492,00 TL

16:00

100,00 TL

14

Yer Altı WC

25.560,00

2,300,50 TL

16:10

100,00 TL

15

Halcivarı Meydanı WC

2.604,00

235,00 TL

16:20

100,00 TL

16

Yüzbaşı Tahir Efe Cad. WC

2.604,00

235,00 TL

16:30

100,00 TL

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz
17- Yeni mahallesi 91 ada 13 parsel arsa (Ticaret+Turizm+Konut kullanımlı arsadır)
2886 sayılı DİK. nun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) sözleşme tarihinden itibaren satışı yapılacak olup, arsaların m² muhammen bedelleri ve geçici teminat bedelleri aşağıya çıkarılmıştır. 

Sıra No

 Mahalle 

 Ada 

 Parsel 

Alanı m²

Muhammen m² Bedeli KDV Hariç

Geçici Teminat Bedeli

İhale Başlama Saati

Şartname Bedeli

17-)

Yeni

91

13

822,66

6.000,00

148.079,00

16:40

100,00 TL

Kiralama ve Satış İhalesi Emirdağ Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı salonunda 17.09.2021 tarihinde saat 14.00’da başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
İhale ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binası Yazı İşleri Müdürlüğü’nde ücretsiz görülebilir.
İsteklilerin yeterlilik belgesi alabilmesi ve ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 17.09.2019 tarihi saat 14:00 kadar aşağıdaki belgeler ile Belediye Hizmet Binası Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERCEK KİŞİ)
1-) Dilekçe (Kiraya ve satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair)
2-) Kanunu ikametgâh belgesi (İlgili Nüfus Müdürlüğünden)
3-) Geçici ihale teminatı (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)
4-) Kiralama ihalesine katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup; Borcu olmadığını ibraz edecektir. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.)
5-) İhale şartnamesi alındı belgesi (Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.)
6-) Ayrıca istekliler adına vekaleten ihaleye iştirak etmesi halinde teklif de bulunacak kimsenin vekâlet namesi ile vekâleten iştirak edenin noterden onaylı imza sirküsü
7-) Teklif Dosyasına idareden satın alınan idari şartnamenin isteklilerce imzalanmış hali sunulacaktır.
İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER(TÜZEL KİŞİ)
1-) Dilekçe (Kiraya ve satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair)
2-) Ticaret ve Sanayi Odası belgesi/ Meslek Odası kayıtlı olduğuna dair ihale yılı içerisinde alınmış belge.
3-) Ticaret Sicil Belgesi ( Tüzel Kişilik kuruluşu, şirket ortaklarının son durumunu ve Temsil/ilzamın son durumunu gösterir gazeteler)
4-) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noterden imza sirküsü
5-) İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak edilmesi halinde; teklif de bulunacak kimsenin vekalet namesi ile vekaleten iştirak edenin noterden onaylı imza sirküsü.
6-) Geçici Teminat. (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz)
7-) Borcu Yoktur Belgesi. (İhaleye katılacak ilgililerin Belediyeye borcu bulunmayacak olup, bu durum Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge ile tevsik edilecektir)
8-) İhale Şartnamesi Alındı Belgesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edecektir)
-     İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
-     Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@