Emirdağ Belediyesi 31 arsayı ihaleyle satışa çıkardı

Afyonkarahisar'da mülkiyeti Emirdağ Belediyesi'ne ait 31 arsa ihaleyle satılacak. İşte detaylar...

EKONOMİ 17.01.2023, 13:50 17.01.2023, 13:54
Emirdağ Belediyesi 31 arsayı ihaleyle satışa çıkardı

Afyonkarahisar'da Emirdağ Belediyesi 31 arsayı ihaleyle satışa çıkardı. 

Yayınlanan ilanda Hürriyet, Yeni, İncili, Adaçal mahallelerinde bulunan arsaların 25 Ocak 2023 tarihinde yapılacak ihalelerle satılacağı ifade edildi. 

İşte ilan ve detaylar... 

EMİRDAĞ BELEDİYE
BAŞKANLIĞI’NDAN İLAN

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Hürriyet  Mahallesinde bulunan 2 adet, Yeni Mahallede bulunan 6 adet, İncili Mahallesinde bulunan 1 adet, Adaçal Mahallesinde bulunan 22 adet  aşağıda listelenen arsaların  2886 sayılı DİK.nun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) sözleşme tarihinden itibaren satışı yapılacak olup, arsanın m² muhammen bedelleri ve geçici teminat bedelleri aşağıya çıkarılmıştır.       

    

Sıra No Mahalle Ada Parsel Alan m² Muhammen m² Bedeli KDV Hariç Geçici Teminat Bedeli İhale Başlama Saati Şartname Bedeli
1 Hürriyet 861 8 409,38 650 7.982,91 ₺ 10:30 100 TL
2 Yeni 622 12 360,8 200 2.164,80 ₺ 10:35 100 TL
3 Yeni 81 285 546,04 200 3.276,24 ₺ 10:40 100 TL
4 Yeni 81 286 528,52 200 3.171,12 ₺ 10:45 100 TL
5 Yeni 81 283 546,08 200 3.276,48 ₺ 10:50 100 TL
6 İncili 292 542 612,38 450 8.267,13 ₺ 10:55 100 TL
7 Yeni 617 14 314,04 200 1.884,24 ₺ 11:00 100 TL
8 Yeni 617 13 433,42 200 2.600,52 ₺ 11:05 100 TL
9 Hürriyet 19 90 250,15 500 3.752,25 ₺ 11:10 100 TL
10 Adaçal 1610 2 234,4 2000 14.064,00 ₺ 11:15 100 TL
11 Adaçal 1610 3 247,98 2000 14.878,80 ₺ 11:20 100 TL
12 Adaçal 1610 4 236,21 2000 14.172,60 ₺ 11:25 100 TL
13 Adaçal 1610 5 343,13 1500 15.440,85 ₺ 11:30 100 TL
14 Adaçal 1610 6 350,42 1500 15.768,90 ₺ 11:35 100 TL
15 Adaçal 1610 7 223,49 1500 10.057,05 ₺ 11:40 100 TL
16 Adaçal 1610 8 231,59 1500 10.421,55 ₺ 11:45 100 TL
17 Adaçal 1610 9 217,54 1500 9.789,30 ₺ 11:50 100 TL
18 Adaçal 1610 10 351,58 1500 15.821,10 ₺ 11:55 100 TL
19 Adaçal 1610 11 345,35 1500 15.540,75 ₺ 12:00 100 TL
20 Adaçal 1611 2 253,38 2000 15.202,80 ₺ 12:10 100 TL
21 Adaçal 1611 3 249,17 2000 14.950,20 ₺ 12:15 100 TL
22 Adaçal 1611 4 248,1 2000 14.886,00 ₺ 12:20 100TL
23 Adaçal 1611 5 243,77 2000 14.626,20 ₺ 12:25 100 TL
24 Adaçal 1611 6 368,37 2000 22.102,20 ₺ 12:30 100 TL
25 Adaçal 1611 7 359,42 2000 21.565,20 ₺ 13:35 100 TL
26 Adaçal 1611 8 254,51 2000 15.270,60 ₺ 13:40 100 TL
27 Adaçal 1611 9 246,69 1500 11.101,05 ₺ 13:45 100 TL
28 Adaçal 1611 10 243,4 1500 10.953,00 ₺ 13:50 100 TL
29 Adaçal 1611 11 234,89 1500 10.570,05 ₺ 13:55 100 TL
30 Adaçal 1611 12 358,78 1500 16.145,10 ₺ 14:00 100 TL
31 Adaçal 1611 13 361,93 1500 16.286,85 ₺ 14:05 100 TL

Satış İhaleleri Emirdağ Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı salonunda 25.01.2023 tarihinde saat 10:30’da başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
İhale ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binası Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.
İsteklilerin yeterlilik belgesi alabilmesi ve ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 25.01.2023 tarihi saat 10:30’a kadar aşağıdaki belgeler ile Belediye Hizmet Binası Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERCEK KİŞİ)
1-) Dilekçe (İhaleye Katılmaya istekli olduğuna dair)
2-) Kanunu ikametgâh belgesi (İlgili Nüfus Müdürlüğünden)
3-) Geçici ihale teminatı (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)
4-) İhalelere katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup; Borcu olmadığını ibraz edecektir. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.)
5-) İhale şartnamesi alındı belgesi (Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.)
6-) Ayrıca istekliler adına vekaleten ihaleye iştirak etmesi halinde teklif de bulunacak kimsenin vekâlet namesi ile vekâleten iştirak edenin noterden onaylı imza sirküsü
7-) Teklif Dosyasına idareden satın alınan idari şartnamenin isteklilerce imzalanmış hali sunulacaktır.
İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER(TÜZEL KİŞİ)
1-) Dilekçe (İhaleye katılmaya istekli olduğuna dair)
2-) Ticaret ve Sanayi Odası belgesi/ Meslek Odası kayıtlı olduğuna dair ihale yılı içerisinde alınmış belge.
3-) Ticaret Sicil Belgesi ( Tüzel Kişilik kuruluşu, şirket ortaklarının son durumunu ve Temsil/ilzamın son durumunu gösterir gazeteler)
4-) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noterden imza sirküsü
5-) İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak edilmesi halinde; teklif de bulunacak kimsenin vekalet namesi ile vekaleten iştirak edenin noterden onaylı imza sirküsü.
6-) Geçici Teminat. (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz)
7-) Borcu Yoktur Belgesi. (İhaleye katılacak ilgililerin Belediyeye borcu bulunmayacak olup, bu durum Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge ile tevsik edilecektir)
8-) İhale Şartnamesi Alındı Belgesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edecektir)
9-) Teklif Dosyasına idareden satın alınan idari şartnamenin isteklilerce imzalanmış hali sunulacaktır.
-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
-Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@