Emirdağ'da 56 dükkan ihaleyle kiralanacak

Emirdağ Belediyesi toplam 56 dükkanı ihaleyle kiralayacak...

EKONOMİ 14.11.2021, 09:41 14.11.2021, 09:54
Emirdağ'da 56 dükkan ihaleyle kiralanacak

Afyonkarahisar'da Emirdağ Belediyesi, Kapalı Pazar Yeri'nde bulunan toplam 56 dükkanı ihaleyle kiraya verecek... 

Emirdağ Belediyesi'nin yayınladığı ilanlarda, yoğurt pazarında bulunan 56 dükkan için 24 Kasım'da, sebze pazarında bulunan 20 dükkan için 26 Kasım'da ihalelerin yapılacağı belirtildi. 

Emirdağ Belediyesi'nin yapacağı ihalelerle ilgili detaylar: 

EMİRDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN İLAN

 Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Eski Kacerli Mahallesi Hal Civarı Küme Evleri Emirdağ Belediyesi Kapalı Pazar Alanında 20 adet Sebze Pazarında Bulunan Dükkanların 2886 sayılı DİK. nun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü ile sözleşme tarihinden itibaren 7 (yedi) yıllığına kiraya verilecek olup, 1 yıllık kira muhammen bedelleri ve geçici teminat bedelleri aşağıya çıkarılmıştır. 

Sıra No

İşyeri Adı

Muhammen Bedel Yıllık K.D.V hariç    

Geçici Teminat Bedeli

İhale Başlama Saati

Şartname Bedeli

1

46/75 Nolu Dükkan

3.600,00-TL

756,00-TL

10:00

50,00-TL

2

46/76 Nolu Dükkan

3.600,00-TL

756,00-TL

10:05

50,00-TL

3

46/77 Nolu Dükkan

3.600,00-TL

756,00-TL

10:10

50,00-TL

4

46/79 Nolu Dükkan

3.600,00-TL

756,00-TL

10:15

50,00-TL

5

46/88 Nolu Dükkan

3.600,00-TL

756,00-TL

10:20

50,00-TL

6

46/89 Nolu Dükkan

3.600,00-TL

756,00-TL

10:25

50,00-TL

7

46/90 Nolu Dükkan

3.600,00-TL

756,00-TL

10:30

50,00-TL

8

46/91 Nolu Dükkan

3.600,00-TL

756,00-TL

10:35

50,00-TL

9

46/92 Nolu Dükkan

3.600,00-TL

756,00-TL

10:40

50,00-TL

10

46/98 Nolu Dükkan

3.600,00-TL

756,00-TL

10:45

50,00-TL

11

46/105 Nolu Dükkan

3.600,00-TL

756,00-TL

10:50

50,00-TL

12

46/106 Nolu Dükkan

3.600,00-TL

756,00-TL

10:55

50,00-TL

13

46/107 Nolu Dükkan

3.600,00-TL

756,00-TL

11:00

50,00-TL

14

46/108 Nolu Dükkan

3.600,00-TL

756,00-TL

11:05

50,00-TL

15

46/109 Nolu Dükkan

3.600,00-TL

756,00-TL

11:10

50,00-TL

16

46/110 Nolu Dükkan

3.600,00-TL

756,00-TL

11:15

50,00-TL

17

46/111 Nolu Dükkan

3.600,00-TL

756,00-TL

11:20

50,00-TL

18

46/112 Nolu Dükkan

3.600,00-TL

756,00-TL

11:25

50,00-TL

19

46/113 Nolu Dükkan

3.600,00-TL

756,00-TL

11:30

50,00-TL

20

46/114 Nolu Dükkan

3.600,00-TL

756,00-TL

11:35

50,00-TL

21- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Yeni Mahalle 80 ada 176 parsel arsa üzerinde çay ocağı yapıp işletilmek üzere 2886 sayılı DİK. nun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü ile sözleşme tarihinden itibaren 3 (üç) yıllığına kiraya verilecek olup, 1 yıllık kira muhammen bedelleri ve geçici teminat bedelleri aşağıya çıkarılmıştır.

Sıra No

İşyeri Adı

Muhammen Bedel Yıllık K.D.V hariç    

Geçici Teminat Bedeli

İhale Başlama Saati

Şartname Bedeli

21

Yeni Mah. 80 ada 176 parsel arsa

6.000,00-TL

540,00-TL

11:40

50,00-TL

Kiralama İhaleleri Emirdağ Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı salonunda 26.11.2021 tarihinde saat 10.00’da başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
İhale ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binası Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.
İsteklilerin yeterlilik belgesi alabilmesi ve ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 26.11.2021 tarihi saat 10:00’a kadar aşağıdaki belgeler ile Belediye Hizmet Binası Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ)
1-) Dilekçe (İhaleye Katılmaya istekli olduğuna dair)
2-) Kanunu ikametgâh belgesi (İlgili Nüfus Müdürlüğünden)
3-) Geçici ihale teminatı (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)
4-) İhalelere katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup; Borcu olmadığını ibraz edecektir. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.)
5-) İhale şartnamesi alındı belgesi (Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.)
6-) Ayrıca istekliler adına vekaleten ihaleye iştirak etmesi halinde teklif de bulunacak kimsenin vekâlet namesi ile vekâleten iştirak edenin noterden onaylı imza sirküsü
7-) Teklif Dosyasına idareden satın alınan idari şartnamenin isteklilerce imzalanmış hali sunulacaktır.
         
İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER(TÜZEL KİŞİ)
1-) Dilekçe (İhaleye katılmaya istekli olduğuna dair)
2-) Ticaret ve Sanayi Odası belgesi/ Meslek Odası kayıtlı olduğuna dair ihale yılı içerisinde alınmış belge.
3-) Ticaret Sicil Belgesi ( Tüzel Kişilik kuruluşu, şirket ortaklarının son durumunu ve Temsil/ilzamın son durumunu gösterir gazeteler)
4-) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noterden imza sirküsü
5-) İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak edilmesi halinde; teklif de bulunacak kimsenin vekalet namesi ile vekaleten iştirak edenin noterden onaylı imza sirküsü.
6-) Geçici Teminat. (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz)
7-) Borcu Yoktur Belgesi. (İhaleye katılacak ilgililerin Belediyeye borcu bulunmayacak olup, bu durum Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge ile tevsik edilecektir)
8-) İhale Şartnamesi Alındı Belgesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edecektir)
9-) Teklif Dosyasına idareden satın alınan idari şartnamenin isteklilerce imzalanmış hali sunulacaktır.
-     İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
-     Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.

EMİRDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN İLAN

 Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Eski Kacerli Mahallesi Hal Civarı Küme Evleri Emirdağ Belediyesi Kapalı Pazar Alanında 36 adet Yoğurt Pazarında Bulunan Dükkanların 2886 sayılı DİK. nun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü ile sözleşme tarihinden itibaren 7 (yedi) yıllığına kiraya verilecek olup, 1 yıllık kira muhammen bedelleri ve geçici teminat bedelleri aşağıya çıkarılmıştır. 

Sıra No İşyeri Adı Muhammen Bedel Yıllık K.D.V hariç     Geçici Teminat Bedeli İhale Başlama Saati Şartname Bedeli
1 46/1 Nolu Dükkan 3.000,00-TL 630,00-TL 09:30 50,00-TL
2 46/2 Nolu Dükkan 3.000,00-TL 630,00-TL 09:35 50,00-TL
3 46/3 Nolu Dükkan 3.000,00-TL 630,00-TL 09:40 50,00-TL
4 46/4 Nolu Dükkan 3.000,00-TL 630,00-TL 09:45 50,00-TL
5 46/6 Nolu Dükkan 3.000,00-TL 630,00-TL 09:50 50,00-TL
6 46/8 Nolu Dükkan 3.000,00-TL 630,00-TL 09:55 50,00-TL
7 46/9 Nolu Dükkan 3.000,00-TL 630,00-TL 10:00 50,00-TL
8 46/11 Nolu Dükkan 3.000,00-TL 630,00-TL 10:05 50,00-TL
9 46/12 Nolu Dükkan 3.000,00-TL 630,00-TL 10:10 50,00-TL
10 46/13 Nolu Dükkan 3.000,00-TL 630,00-TL 10:15 50,00-TL
11 46/14 Nolu Dükkan 3.000,00-TL 630,00-TL 10:20 50,00-TL
12 46/15 Nolu Dükkan 3.000,00-TL 630,00-TL 10:25 50,00-TL
13 46/16 Nolu Dükkan 3.000,00-TL 630,00-TL 10:30 50,00-TL
14 46/17 Nolu Dükkan 3.000,00-TL 630,00-TL 10:35 50,00-TL
15 46/18 Nolu Dükkan 3.000,00-TL 630,00-TL 10:40 50,00-TL
16 46/19 Nolu Dükkan 3.000,00-TL 630,00-TL 10:45 50,00-TL
17 46/20 Nolu Dükkan 3.000,00-TL 630,00-TL 10:50 50,00-TL
18 46/21 Nolu Dükkan 3.000,00-TL 630,00-TL 10:55 50,00-TL
19 46/22 Nolu Dükkan 3.000,00-TL 630,00-TL 11:00 50,00-TL
20 46/24 Nolu Dükkan 3.000,00-TL 630,00-TL 11:05 50,00-TL
21 46/29 Nolu Dükkan 3.000,00-TL 630,00-TL 11:10 50,00-TL
22 46/31 Nolu Dükkan 3.000,00-TL 630,00-TL 11:15 50,00-TL
23 46/32 Nolu Dükkan 3.000,00-TL 630,00-TL 11:20 50,00-TL
24 46/33 Nolu Dükkan 3.000,00-TL 630,00-TL 11:25 50,00-TL
25 46/34 Nolu Dükkan 3.000,00-TL 630,00-TL 11:30 50,00-TL
26 46/35 Nolu Dükkan 3.000,00-TL 630,00-TL 11:35 50,00-TL
27 46/36 Nolu Dükkan 3.000,00-TL 630,00-TL 11:40 50,00-TL
28 46/38 Nolu Dükkan 3.000,00-TL 630,00-TL 11:45 50,00-TL
29 46/39 Nolu Dükkan 3.000,00-TL 630,00-TL 11:50 50,00-TL
30 46/44 Nolu Dükkan 3.000,00-TL 630,00-TL 11:55 50,00-TL
31 46/45 Nolu Dükkan 3.000,00-TL 630,00-TL 12:00 50,00-TL
32 46/46 Nolu Dükkan 3.000,00-TL 630,00-TL 12:05 50,00-TL
33 46/53 Nolu Dükkan 3.000,00-TL 630,00-TL 12:10 50,00-TL
34 46/55 Nolu Dükkan 3.000,00-TL 630,00-TL 12:15 50,00-TL
35 46/57 Nolu Dükkan 3.000,00-TL 630,00-TL 12:20 50,00-TL
36 46/69 Nolu Dükkan 3.000,00-TL 630,00-TL 12:25 50,00-TL

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz 37- Yeni mahallesi 80 ada 179 parsel arsa, 38- Hürriyet Mahallesi 318 ada 13 parsel arsanın  2886 sayılı DİK'nun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) sözleşme tarihinden itibaren satışı yapılacak olup, arsaların m² muhammen bedelleri ve geçici teminat bedelleri aşağıya çıkarılmıştır.

Sıra No Mahalle Ada Parsel Alanı m² Muhammen m² Bedeli KDV Hariç Geçici Teminat Bedeli İhale Başlama Saati Şartname Bedeli
37-) Yeni 80 179 1146,10 900,00 30.944,00 13:40 100,00 TL
38-) Hürriyet 318 13 228,43 2.500,00 17.132,00 13:50 100,00 TL

Kiralama ve Satış İhaleleri Emirdağ Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı salonunda 24.11.2021 tarihinde saat 09:30’da başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
İhale ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binası Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.
İsteklilerin yeterlilik belgesi alabilmesi ve ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 24.11.2021 tarihi saat 09:30’a kadar aşağıdaki belgeler ile Belediye Hizmet Binası Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ)
1-) Dilekçe (İhaleye Katılmaya istekli olduğuna dair)
2-) Kanunu ikametgâh belgesi (İlgili Nüfus Müdürlüğünden)
3-) Geçici ihale teminatı (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)
4-) İhalelere katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup; Borcu olmadığını ibraz edecektir. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.)
5-) İhale şartnamesi alındı belgesi (Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.)
6-) Ayrıca istekliler adına vekaleten ihaleye iştirak etmesi halinde teklif de bulunacak kimsenin vekâlet namesi ile vekâleten iştirak edenin noterden onaylı imza sirküsü
7-) Teklif Dosyasına idareden satın alınan idari şartnamenin isteklilerce imzalanmış hali sunulacaktır.
          
İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER(TÜZEL KİŞİ)
1-) Dilekçe (İhaleye katılmaya istekli olduğuna dair)
2-) Ticaret ve Sanayi Odası belgesi/ Meslek Odası kayıtlı olduğuna dair ihale yılı içerisinde alınmış belge.
3-) Ticaret Sicil Belgesi ( Tüzel Kişilik kuruluşu, şirket ortaklarının son durumunu ve Temsil/ilzamın son durumunu gösterir gazeteler)
4-) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noterden imza sirküsü
5-) İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak edilmesi halinde; teklif de bulunacak kimsenin vekalet namesi ile vekaleten iştirak edenin noterden onaylı imza sirküsü.
6-) Geçici Teminat. (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz)
7-) Borcu Yoktur Belgesi. (İhaleye katılacak ilgililerin Belediyeye borcu bulunmayacak olup, bu durum Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge ile tevsik edilecektir)
8-) İhale Şartnamesi Alındı Belgesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edecektir)
9-) Teklif Dosyasına idareden satın alınan idari şartnamenin isteklilerce imzalanmış hali sunulacaktır.
-     İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
-     Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@