KDV'yi de fazla kaçırmışlar... ESTRAM raporunda şoklar bitmiyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESTRAM'ın Sayıştay raporuna göre, zarar eden şirketin KDV'yi de fazla ödediği ortaya çıktı... İşte yeni detaylar...

EKONOMİ 10.01.2021, 16:19 10.01.2021, 16:32
KDV'yi de fazla kaçırmışlar... ESTRAM raporunda şoklar bitmiyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESTRAM'ın yeni yayınlanan 2019 Sayıştay raporunda yer alan ve Sayıştay denetçilerinin yaptığı tespitler şaşırtmaya devam ediyor. 

Raporda yer alan ESTRAM'ın "zarar etmesine rağmen vergi incelemesine girmemek vergi matrahında artış yaptığı", yani fazla vergi ödediği detayını  Medya Midas kamuoyuna duyurmuştu... İkinci çok konuşulacak detay olan, ESTRAM'ın elektrik faturalarında da fazla vergi ödediği detayını da özel haberimizle kamuoyuna duyurmuştu... 

Şimdi Sayıştay denetçilerinin üçüncü tespitini paylaşıyoruz... 

KDV istisnasını kullanmamış, KDV'yi de hesaplamış

Sayıştay raporundaki tespitlere göre, ESTRAM'da tramvayın bakım onarım işleri için KDV istisnası olmasına rağmen, bu işlemler için KDV de hesaplanarak ödeme yapıldığı belirtildi.  

Raporda bu konuyla ilgili maddede şu ifadeler yer aldı: "Tramvayların bakım onarım işleri 3065 sayılı KDV Kanunu’na göre istisnaya tabi işlemler kapsamında olmasına rağmen bu işlemler için KDV hesaplandığı tespit edilmiştir. 3065 sayılı Kanun’un 13’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde;
“Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır.
a) (Değişik : 25/5/1995 - 4108/33 md.) Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşaası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetler ve faaliyetleri deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası olanlara bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılacak teslim ve hizmetler, ...” denilmektedir. Ayrıca ilgili maddenin devamında “Cumhurbaşkanı, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinde yer alan ve ilgili yılda uygulanmakta olan haddi, istisna uygulamasında asgari tutar olarak belirlemeye ve belirlenen bu tutarı iki katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Maliye Bakanlığı, istisna kapsamına girecek teslim ve hizmetleri tanımlamaya, istisnaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.” şeklinde düzenlenmiştir. Ayrıca 60 sıra No.lu Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliğ’inde bu maddeye ilişkin olarak detaylı açıklamalar yapılmış olup, istisnaya tabi işlemler ayrıntılı olarak düzenlenmiştir."

"KDV istisna belgesi alıp, satıcılara vermesi gerekirdi"

Raporda, "Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden anlaşılacağı üzere, ESTRAM A.Ş. tarafından tramvay bakım onarım kapsamında yapılan giderler KDV’den istisna edilmiştir. Belirtilen işlemlerde Katma Değer Vergisi istisnasından faydalanmak isteyen mükelleflerin vergi dairesine başvurmak suretiyle her işlem bazında istisna belgelerini almaları ve bu belgeleri satıcılara vermeleri gerekmektedir" denildi. 

Raporda, "Şirket tarafından müteakip dönemlerdeki tramvay bakım ve onarım giderleri için KDV istisna belgesi alınacağı belirtilmiştir. Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir" denildi. 

KDV istisna belgesi alındı mı?

Raporda yer alan bu ayrıntılar sonra ESTRAM'ın KDV istisna belgesi alıp almadığı da merak konusu oldu. 

Kurumlar vergisinde ve elektrikteki vergide de fazla ödeme yaptığı belirtilen ESTRAM'daki bu durumun, yöneticilerin liyakatsizliğinden mi, yoksa devlete fazla vergi ödemek maksadıyla mı yapıldığı merak ediliyor.  

"ESTRAM fazladan vergi ödüyormuş" haberimizi okumak için tıklayın... 

ESTRAM fazladan vergi ödüyormuş

Aaaaaaa elektriği de fazla ödüyorlarmış

Aaaaaaa elektriği de fazla ödüyorlarmış

 

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@