Mahmudiye Belediyesi milyonlarca liralık arsalarını satışa çıkardı

Eskişehir'de Mahmudiye Belediyesi milyonlarca liralık arsalarını ihaleyle satışa çıkardı.

EKONOMİ 05.03.2023, 11:59 05.03.2023, 12:10
Mahmudiye Belediyesi milyonlarca liralık arsalarını satışa çıkardı

Eskişehir'de Mahmudiye Belediyesi arsa niteliğindeki çok sayıda taşınmazını ihaleyle satışa çıkardı. 

Yayınlanan ihale ilanında Mahmudiye İlçesi Orta Mahallesi'nde bulunan 6 arsanın ihale ile satılacağı belirtildi. Söz konusu arsaların muhammen bedellerinin toplamda 8 milyon lirayı geçtiği görüldü. 

İhalelerin 21 Mart 2023 tarihinde saat 14.50'de yapılacağı açıklandı. 

İşte ihale ilanı ve detaylar... 

1- Aşağıda nitelikleri belirtilen arsa niteliğindeki taşınmazlar Eskişehir Mahmudiye Belediyesince, Belediye toplantı salonunda aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nu 45. maddesine göre KDV hariç rayiç bedel üzerinden rayiç bedelde artırım yapmak suretiyle açık teklif usulü ile yapılacak ihale ile satılacaktır.

- Orta Mahallesi, Köyarkası mevkii, 410 ada, 11 parsel, Alanı: 5.724,54 m2, Muhammen Bedel: 1.316.644,20 TL , Geçici Teminat: 39.499,33 TL  

- Orta Mahallesi, Köyarkası mevkii, 410 ada, 12 parsel, Alanı: 5.725,78 m2 , Muhammen Bedel: 2.032.651,90 TL , Geçici Teminat: 60.979,56 TL

- Orta Mahallesi, Köyarkası mevkii, 410 ada, 13 parsel, Alanı: 6.571,98 m2 , Muhammen Bedel: 1.511.555,40 TL , Geçici Teminat: 45.346,66 TL

- Orta Mahallesi, Köyarkası mevkii, 410 ada, 14 parsel, Alanı: 5.960,47 m2  , Muhammen Bedel: 1.370.908,10 TL , Geçici Teminat: 41.127,24 TL

- Orta Mahallesi, Köyarkası mevkii, 410 ada, 15 parsel, Alanı: 6.100,64 m2  , Muhammen Bedel: 1.403.147,20 TL , Geçici Teminat: 42.094,42 TL

- Orta Mahallesi, Köyarkası mevkii, 410 ada, 16 parsel, Alanı: 5.642,67 m2  , Muhammen Bedel: 1.297.814,10 TL , Geçici Teminat: 38.934,42 TL                 

2- İhaleye katılmak isteyenlerin Kanuni ikametgâhı olması ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini ihale saatinde İhale komisyonuna vermeleri gerekir.


3- Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postada olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

4- Her türlü vergi, resim ve harçlar alıcıya aittir.

5- İhale şartnamesinde mevcut diğer hükümler geçerlidir.

6- Eskişehir Mahmudiye Belediyesi ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7- Satış şartnamesi mesai saatleri içinde Belediye Fen İşleri Mühendisliğinden temin edilebilir.

İlan Olunur. 
MAHMUDİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@