Mahmudiye'de büyük satış! Dev tarım arazisini satışa çıkardı

Eskişehir'de Mahmudiye Belediyesi, belediyenin mülkiyetindeki 131 dönümlük dev tarım arazisini ihaleyle satışa çıkardı...

EKONOMİ 20.05.2022, 16:29 22.05.2022, 15:51
Mahmudiye'de büyük satış! Dev tarım arazisini satışa çıkardı

Eskişehir'de Mahmudiye Belediyesi, belediyenin mülkiyetindeki 131 dönümlük dev tarım arazisini ihaleyle satışa çıkardı...

CHP'li İshak Gündoğan'ın başkanlığını yaptığı Mahmudiye Belediyesi şimdi de dev tarım arazisinin satışı ile gündemde.

Belediye 131 dönümlük arazisini satacak 

Belediyeye ait Yeniköy Mahallesi'ndeki yaklaşık 131 dönümlük tarım arazisinin yapılacak ihaleyle satılacağı duyuruldu. 

İhalenin 7 Haziran 2022 tarihinde saat 14.00'te belediye binasından gerçekleştirileceği belirtildi. 

İhale ilanında söz konusu tarım arazisinin muhammen bedelinin 3 milyon 148 bin 458,24 TL olduğu belirtildi. İhale muhammen bedelde artırım yapmak suretiyle açık teklif usulü ile yapılacak. 

İhalenin detayları ve ihale ilanı şöyle: 

İ L A N

MAHMUDİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Aşağıda nitelikleri belirtilen tarla niteliğindeki taşınmazlar Eskişehir Mahmudiye Belediyesince, Belediye Binasında aşağıda belirtilen tarih ve saatte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nu 45. maddesine göre  muhammen bedel üzerinden muhammen bedelde artırım yapmak suretiyle açık teklif usulü ile yapılacak ihale ile satılacaktır.


Mahallesi      Mevkii        Ada   Parsel          Alanı (m2.)          Muh. Bedel          Geçici Teminat         İhale Tarihi    İhale Saati
 Yeniköy       Köyönü       119       1          131.185,76 m2     3.148.458,24 TL       95.000,00 TL          07.06.2022       14.00
 
           

2- İhaleye katılmak isteyenlerin Kanuni ikametgâhı olması ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini ihale saatinde İhale komisyonuna vermeleri gerekir.

3- Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postada olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
4- Her türlü vergi, resim ve harçlar alıcıya aittir.
5- İhale şartnamesinde mevcut diğer hükümler geçerlidir.
6- Eskişehir Mahmudiye Belediyesi ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7- Satış şartnamesi mesai saatleri içinde Belediye Fen İşleri Mühendisliğinden temin edilebilir.

İlan Olunur. 

MAHMUDİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@