Mihalıççık Belediyesi araçlarını satışa çıkardı

Eskişehir'de Mihalıççık Belediyesi araçlarını satışa çıkardı! İşte detaylar...

EKONOMİ 20.06.2022, 14:20 20.06.2022, 15:33
Mihalıççık Belediyesi araçlarını satışa çıkardı

Eskişehir'de Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, belediyeye ait bazı araçların satılmasına karar verdi... Mihalıççık Belediyesi'nden yayınlanan ihale ilanında, belediyeye ait 7 araç ve iş makinesinin ihaleyle satışa çıkarıldığı belirtildi. 

Yayınlanan ilanda faal durumdaki kamyon ve kazıcı yükleyici araçların açık arttırma yöntemiyle ihalesinin yapılacağı ifade edildi. 

Söz konusu ihaleler 1 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. 

İşte o ilan ve detayları... 

MİHALIÇÇIK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN
7 ADET ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ SATIŞI YAPILACAKTIR.

1- Mülkiyeti belediyemize ait olan aşağıdaki listede bilgileri verilen kamyon ve kazıcı yükleyici, 2886 sayılı kanunun 45. Maddesi gereğince açık artırma sureti ile ayrı ayrı olmak üzere satış ihalesi yapılacaktır.

Plaka No

Markası/Cinsi

Modeli

Durumu

Muhammen Bedel (TL) KDV Hariç

Geçici Teminat
Teminat  %3

İhale Tarihi

İhale Saati

26 MB 006

955 L Paletli Yük.-Caterpillar

1977

Faal

₺150.000,00

₺4.500,00

01.07.2022

09:30

26 EL 076

BMC Fatih 145/22-Çöp Kamyon

1990

Çekme Belgeli

₺140.000,00

₺4.200,00

01.07.2022

09:45

26 NE 594

BMC Fatih Cummins-Çöp Kamyon

1995

Çekme Belgeli

₺150.000,00

₺4.500,00

01.07.2022

10:00

26 AH 277

ISUZU NKR -Çöp Kamyon

1993

Çekme Belgeli

₺90.000,00

₺2.700,00

01.07.2022

10:30

26 KY 036

RENAULT 12 SW Toros

1994

Faal Değil

₺35.000,00

₺1.050,00

01.07.2022

10:45

26 YC 823

FORD TR Dizel 2.5 Diclx-Minibüs

1999

Faal

₺90.000,00

₺2.700,00

01.07.2022

11:00

26 YD 150

FORD TRANSİT LCY-Cenaze Aracı

1997

Faal

₺60.000,00

₺1.800,00

01.07.2022

11:30

         
2-  İhale 01.07.2022 Cuma Günü saat 09.30-11.30 saatlerinde Camikebir Mah. Cumhuriyet Meydanı
      No:40 adresinde Belediye Hizmet Binası toplantı yerinde Encümen huzurunda yapılacaktır.
3 – İhaleye gireceklerin 2886 sayılı Kanunun 5. Maddesindeki katılım şartlarına haiz olmaları ve ihale saatinden önce müracaat etmeleri gerekir.
4 – İhale şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içerisinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden
      temin  edilebilir.
5 – İhale şartname bedeli 100,00 TL dir. Her araç için ayrı şartname alınacaktır.
6 – İhaleye katılacak olanlar:
        a. Hangi araç için başvuracaklarını gösterir dilekçe olacaktır, dilekçe Belediyemiz Mali                    
             Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.
         b. Kanuni ikametgâhı olması ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi.
             Tüzel kişiler için tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişinin tüzel kişiliği temsile yetkili   
             olduklarını gösterir noterden onaylı yetki belgesi.
        c. İhaleye vekâleten katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile
            vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.
        d. Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka dekontu 
        e. Şartname satın alındığına dair makbuz veya banka dekontu 
        f. Belediyeye borcu olmadığına dair belge.
7 – 2886 Sayılı kanunun 6. Maddesinde yazılı kimseler gerek doğrudan gerekse bilvasıta artırmaya   
      giremezler. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenler üzerinde ihale kalmış olsa dahi ihale bozulur.   
      Geçici Teminat irat kaydedilir. 62. Madde tatbik edilir.
8 – İhaleye girenlerin satışa çıkarılan aracı görmüş ve ona göre fiyat tespit etmiş sayılacağından
      malın evvelce mevcut kusurlarından dolayı hiçbir mesuliyet kabul edilemez.
9 – Satış bedeline KDV hariç olup,  İhale ile ilgili diğer tüm vergi ve harçlar alıcıya aittir.
10 – Geçici Teminat ve Şartname bedelleri;  Belediyemiz tahsilat servisine yatırılabileceği gibi
        [TR29 0001 0001 2033 8424 8150 01] İBAN numarasına da yatırılabilir.
11-İhaleden doğabilecek ihtilaflar önce 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun hükümleri çerçevesinde
    Encümen tarafından, mümkün olmaz ise Mihalıççık Mahkemeleri ve İcra Dairelerince çözümlenir.
12- İhale Komisyonu gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta
      serbesttir. Encümence uygun görülen ve karara bağlanan ihale kararı ise; Belediye Başkanı     
      onayını müteakiben kesinlik kazanacağı gibi, Belediye Başkanı İhaleyi fesih etmesi halinde ,   
      iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
13-2886 Sayılı Kanunun 17. ve 18. nci maddeleri ne istinaden ilan olunur.      

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@