TOKİ Kütahya'da 73 konutu kurayla satacak

TOKİ çeşitli illerdeki konutları satışa çıkardı... Kurayla satılacak konutlar arasında Kütahya'daki 73 konut da var. İşte başvuru şartları ve detaylar...

EKONOMİ 19.11.2021, 11:29 19.11.2021, 11:45
TOKİ Kütahya'da 73 konutu kurayla satacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Kütahya'da hayat geçirilecek olan 1453 Konutlar Projesi kapsamındaki 73 konutu kurayla satacak. 

Kuraya başvurular 22-26 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak. Kura Çekimi ise 2 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

Kuraya başvuru bedeli de 2 bin TL olarak belirlendi. 

TOKİ'den yapılan açıklama şu şekilde:

Başvuru tarihleri: 22 Kasım – 26 Kasım 2021

Başvuru Bedeli: 2.000.-TL

Başvuru Yapılacak Banka Şubesi: Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin Kütahya İli'ndeki Şubeleri ve eDevlet üzerinden (e-Devlet başvuruları 25 Kasım 2021 tarihinde sona erecektir.)

Başvuru alınacak konut tipleri: 3+1

Kura Tarihi: 02 Aralık 2021

Sözleşme İmzalanacak Banka Şubesi: Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kütahya Zafer Meydanı Şubesi

Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 13 Aralık – 17 Aralık 2021

Yedek Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 27 Aralık – 31 Aralık 2021 

Başvurular 3 koşulda kabul edilecek

1. “Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri” kategorisi (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Hak Sahipliği onaylanmış olanlar/başvuru aşamasında aracı banka tarafından elektronik sistem üzerinden kontrol edilecektir)

2. “En az %40 Engelli Vatandaşlar” kategorisi

3. “Diğer alıcı adayları” kategorisi

* Şehit Aileleri, Maluller (Terör, Harp ve Vazife Malulleri) ile Dul ve Yetimlerine konut sayısının %10’u kadar (8 adet konut) kontenjan ayrılarak konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecektir.

* %40 Engelli Vatandaşlara konut sayısının %5’i kadar (4 adet konut) kontenjan ayrılacak ve kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

* Diğer Konut Alıcı Adayları kura ile belirlenecektir.

Detaylı satış fiyat ve koşulları Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfası (www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır.

Ödeme koşulları

1) Proje kapsamında satışa sunulan konut adedinden fazla başvuru olduğu takdirde, 02 Aralık 2021 tarihinde noter huzurunda “Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” çekim işlemleri gerçekleştirilecektir. Konut sayısından daha az başvuru olduğu takdirde “Konut Alma Hakkı ve Belirleme Kurası” çekilmeyerek, İdarenin belirleyeceği bloklar/konutlar arasından, başvuru sırası esas alınarak konut seçimleri yapılacaktır.

2) Kuranın çekileceği yer ve saati İdarenin web sayfasında (www.toki.gov.tr) duyurulacaktır.

3) Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır (Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).

4) Başvuru sahiplerinde T.C. vatandaşı olma ve 18 yaşını doldurmuş olma şartları aranacaktır.

5) Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir; birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

6) Yukarıdaki şartları sağlayan kişiler, başvuru tarihleri arasında, yetkili banka şubelerine başvuru bedelini ödeyerek (Şehit Aileleri, Maluller (Terör, Harp ve Vazife Malulleri) ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç), başvurdukları kategori ile ilgili “Satın Alma Talep ve Yüklenim Belgesi” ni imzalayacaklardır.

7) Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanarak konutu belirlenen hak sahipleri; peşinat bedelinden (%10, %15 veya %25) başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutarı, 13 Aralık - 17 Aralık 2021 tarihleri arasında, sözleşme imzalama işlemlerinin gerçekleştirileceği banka şubesine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır.

8) Kura çekilişinde asil hak sahiplerinden sonra toplam 36 adet yedek hak sahibi belirlenecek, sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinden kalan konutlar için, İdarece ilan edilecek sözleşme imzalama programı çerçevesinde, yedek hak sahiplerine Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatılacaktır.

9) Peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) oranında banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden %5 (yüzde beş) oranında BSMV satış sırasında bankaca tahsil edilecektir. 

10) Borç bakiyesi, tercih edilen peşinat miktarına göre 96, 108 veya 120 ay boyunca aylık taksitler halinde ödenecektir. Borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı uygulanarak artırılacaktır.

11 )İlk taksit ödeme tarihi, sözleşme imzalama tarihini takip eden bir sonraki ay itibariyle başlatılacaktır.

12) İlk dönemsel artış tarihi, Temmuz 2022 tarihinden itibaren başlatılacaktır.

13) Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konut değişikliği) yapabileceklerdir.

14) Konut alıcısı, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
Konut alıcısı, Gayrimenkul’ ün fiili tesliminden evvel teslim süresi içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.

15) Toplu Konut Fonundan Şehit Ailelerine, Malulleri (Terör, Harp ve Vazife Malulleri) ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisinden Yararlanmak İstenmesi Durumunda, Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisindeki başvuru sahipleri, ilgili Banka aracılığı ile Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimlerine açılacak faizsiz konut kredisinden faydalanacağından, tahsis edilen kredi tutarı konut bedelinden mahsup edilecek, bakiye borç kalması durumunda 120 ay vade ile 10. Maddede belirlenmiş olan artış esaslarına göre ödenecektir. Ancak, belirlenen konutun bedelinin kredi tutarından düşük olması durumunda; satış bedeli dışında kalan masraflar ve vergiler dikkate alınarak kredi ödemesi yapılır ve bu miktar kredi tutarını geçemez.

Toplu Konut Fonundan Şehit Ailelerine, Malulleri (Terör, Harp ve Vazife Malulleri) ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisini kullanmaksızın konut başvurusu yapılması durumunda,

Kredi hakkından yararlanmaksızın başvuru yapılmak isteniyor ise, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan, “HAK SAHİPLİĞİ BELGESİNİN” alınarak anılan belgelerin ekinde, konut başvurusu yapılan İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya başvuru yapılan İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan kişi/kişilere, bu satış kampanyasından bir defaya mahsus olmak üzere konut satışı yapılacaktır.

Konutlar, fiyat listelerinde bulunan indirimsiz fiyatlar üzerinden, %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.

16) Kura sonucunda; konut satın alma hakkı elde edemeyenlerin başvuru bedelleri 07 Aralık 2021, konut satın alma hakkı kazandığı halde sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinin başvuru bedelleri 20 Aralık 2021, yedek hak sahiplerinin başvuru bedelleri ise 03 Ocak 2022 tarihlerinden itibaren başvuru sahiplerine iade edilecektir.

17) Konutların satışı teslimli olarak gerçekleştirilecektir.

18) Anahtar teslimi öncesinde KDV Kanunu uyarınca, KDV bedeli (%1) ayrıca alıcılar tarafından ödenecektir. 
 

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@