Prof.Dr. Hikmet Hassa'dan duygulandıran veda yazısı

ESOGÜ Kadın ve Doğum Hastalıkları Anabilimdalı ile Üreme Sağlığı Merkezi ve Tüp Bebek Merkezi'nin kurucularından, tüp bebek tedavisi alanında dünyanın önde gelen uzmanlarından Prof.Dr. Hikmet Hassa "mesleğe veda yazısı" başlığı ile paylaştığı yazıyla tamamen emekli olduğunu duyurdu. 

HAYAT 01.06.2024, 11:05 01.06.2024, 12:00
Prof.Dr. Hikmet Hassa'dan duygulandıran veda yazısı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kadın ve Doğum Hastalıkları Anabilimdalı ve Tüp Bebek Merkezi'nin kurucularından, tüp bebek tedavisi alanında dünyanın önde gelen uzmanlarından Prof.Dr. Hikmet Hassa "mesleğe veda yazısı" başlığı ile paylaştığı yazıyla artık tam emekli olduğunu duyurdu.

Prof.Dr. Hikmet Hassa, sevenlerini, hastalarını ve meslektaşlarını çok duygulandıran yazıda şu ifadelere yer verdi: 

"Değerli meslektaşlarım,
Hizmetlerinde olduğum kıymetli hastalarım.
Sizlere de Allah'ın nasip etmesini dilediğim gibi, 75'li yaşlara gelince sağlık içinde iken meslek hayatıma noktayı koyma kararı aldım.
Bugün 31•Mayıs•2024 tarihi itibarı ile artık tam emekliyim.
Kurucu kadrosunda yer aldığım ESOGÜ Kadın Doğum ABD için hizmet verdiğim 42 yıl, 5 ay, 22 gün ve aralarla çalıştığım özel sektörde yorgun ama pek çoğu keyifli meslek günlerimi yaşadım.Talebeleriyle, asistanlarıyla ve uzmanları ile onların yetişmelerine imkanlarım ölçüsünde katkıda bulunabildi isem, bu benim hayatım için en güzel ödüllerden biri olmuştur.
Vefa denilen ve her yaşayanı mutlu eden değerlerin en büyüklerinden birini de ESOGÜ Senatosu bana verdi. 12.08.2015 gün ve 18/05 sayılı kararın (c) maddesi uyarınca ESOGÜ Senatosu Üniversite tarihinde bir ilke imza attı. Yaşarken ve emekli olmamışken büyük emek verdiğim ve Türkiye'de Üniversiteler içinde 7. olarak kurduğum, içinde Tüp Bebek Merkezi'nin de yer aldığı Üreme Sağlığı Merkezi'ne Rektör ve 30 Senatörün takdirleri ile adım verildi.
Bu ödül ben hayatta olmasam da ESOGÜ ile bütünleşmiş olarak bir ilkin adı olarak hep yaşayacaktır.
Bu vefa ödülü ailemin, çocuklarımın ve yetişmesine emeğimin olduğu,kadir bilen meslektaşlarımın ve sevdiklerimin gururu olarak ayrıcalıklı bir örnek olmaya devam edecektir.
Hizmet sürem içinde bilimsel ortamımı kaybetmeden ve özellikle de benden hizmet ve şifa bekleyen hastalarımın canlarını acıtmadan onlara dokunmaya çalıştım.
Ancak idealim, hedeflerim ve hayat felsefem de olmamasına rağmen uzun meslek hayatımda bir fani olarak istemeden üzdüklerim ve yanlışlarım olmuş olabilir. Bu sayıların şayet var ise, çok az olabileceğini düşünsem bile hepsinden helallik istediğimi de buradan duyuruyorum•
Çok ayrıcalıklı, insanla bütünleşmiş, onurlu, şerefli bir meslek dalı olan doktorluk yapabilen kişilere de bu değerlere sahip çıktıkları süre içinde ne mutlu. Bu ulvi mesleğin değerini her zaman unutmadan yaşamalıyız. Tüm hastalarımıza da bu saygın mesleğin hizmetini eksiksiz vermeliyiz.
Değerli meslektaşlarım ve kıymetli hastalarım,
Sizlerle bu kısa görüşlerim içinde çalışma hayatım ve meslek hayatımdaki emekliliğimi paylaşırken, sizlere birlikte geçirdiğimiz yıllarımız, fikir alışverişlerimiz, tecrübelerimizi paylaşmamız açısından içten teşekkür ediyorum.
Herbirinize aileniz ve sevdiklerinizle sağlık içinde başarılarınızla dolu yıllar diliyorum. 
Genç kardeşlerimin gözlerinden öperken, büyüklerime de içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
Dr.Hikmet HASSA"

Prof.Dr Hikmet Hassa'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma, çok sayıda kişi, eski hastaları ve meslektaşları duygusal mesajlarla ve teşekkürlerle karşılık verdi. 

Prof.Dr. Hikmet Hassa kimdir?

Hikmet Hassa 12.04.1949 tarihinde Ankara doğdu, ilk,orta ve lise öğrenimlerini Ankara'da tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Tıp fakültesinden 1973 yılında mezun oldu ve yine aynı Üniversitede Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilimadalı'ndan 1977 yılında uzmanlığını aldı. Rahmetli Prof.Dr. Orhan Karacadağ ile o zamanki adı Anadolu Üniversitesi olan şimdiki Osmangazi Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilimadalı'nın kuruculuğunda yer aldı. Hikmet Hassa, 1982 yılında doçent ve 1988 yılında da Profesör kadrosuna atandı.  Bu dönemi içinde Prof.Dr. Hikmet Hassa, Sağlık Bakanlığı- Johns Hopkins Üniversitesi ortak projesi olan JHPIEGO –Endoskopi programı çerçevesinde 1979-1987 yılları arasında Sağlık Bakanlığı-Ana Çocuk
Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü'nde ( AÇSAP) Laparoskopi danışman hekimi olarak çalıştı ve Türkiye düzeyinde 20 ilde 25 ayrı Laparoskopi Ünitesini kurdu. Bu dönem içinde Anabilim Dalında farklı illerden gelen doktor ve hemşirelere teorik ve pratik sertifikasyon eğitimi verdi. 
1987 yılında Türkiye'de alanındaki ilk Türkçe kitap olan "Jinekolojide Laparoskopi" kitabını yazdı. 300 sayfalık bu kitap aynı yıl Sağlık Bakanlığınca 750 adet bastırılarak ücretsiz olarak ilgili kadın doğum hekimlerine dağıtıldı. 
17 Haziran 1987 tarihinde zamanın Sağlık Bakanınca hizmet takdiriyle değerlendirildi. 
Prof.Dr. Hikmet Hassa bir dönem Başkanlığını da yaptığı AnaBilim Dalında 1994 yılından sonra Üreme
Endokrinolojisi ve İnfertilite Bilim Dalı Başkanlığı görevini de üstlendi. 
1998 yılında Türkiye Üniversiteleri içinde 7'nci olarak açılan ÜYTE-Tüp Bebek Merkezi'nin de kuruculuğunda bulunan Prof.Dr. Hikmet Hassa 1998 yılından bu yana da Tüp Bebek Merkezi'nin sorumlusu olarak görevine devam etmektedir.

1984-1998 Türkiye Aile Planlaması Derneği Merkez yönetim kurul üyeliği,
1990-91-92 Sağlık Bakanlığı Yüksek Sağlık Şurası Ana çocuk Sağlığı ve Nüfus Planlaması Danışma
Kurul Üyeliği ,
1992-1998 Sağlık Bakanlığı ÜYTE-Tüp Bebek Bilim Kurulu üyeliği,
1998-2002 Türk Jinekoloji Obstetrik Derneği –TJOD merkez yönetim kurulu üyeliği ve TJOD dergisi
editörlüğünü yapmış ve
1994-1998 yılarında da Eskişehir Jinekoloji-Obstetri Derneği kuruculuğu ve başkanlığında bulunmuştur.
2003 yılında Jinekolojik Endoskopi Derneğini (JED) kurmuş ve 2007 yılına kadar 2 dönem başkanlık görevini sürdürmüştür. Halen aynı derneğin Onursal başkanıdır.
JED'deki görev döneminde Amerika-AAGL(Advancing minimally invasive Gynecology Worldwide),Avrupa –ESGE (European Society for Gynaecological Endoscopy dernekleri ile afiliye olunmuş ve Ortadoğu-MESGE ile ilk temaslar konusu da yeni JED yönetimine sunulmuştur.
Hikmet Hassa 2004-2008 yılları arasında AAGL'in Türkiye adına International advisor'ı ve 2006-2010 yılları arasında da ESGE'nin Advisory Board üyesi olarak görev yapmıştır. Ayrıca, 2001-2003 yılları narasında ‘’İnternational Journal of Gynecology by Fax’’ için oluşturulmuş Board of Authors e seçilmiş, 2002-2007 yılları arasında da ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology) için Türkiye'den seçimle belirlenen Advisory Board Committee üyesi olarak çalışmalarını sürdürmüştür.
O dönem içindeki board çalışmalarında da ESHRE toplantılarından birinin İstanbulda yapılabilmesi için aktif bir çaba göstermiş, 2005-2009-2010 yıllarındaki ESGE kongreleri içinde de reviewer olarak değerlendirmeler yapmıştır.
Prof.Dr. Hikmet Hassa Üreme Endokrinolojisi-İnfertilite-IVF konularında da farklı çalışma ortamlarında görgü ve bilgisini arttırmak ve eğitim açısından değişik yıllarda ve farklı sürelerde bulunmuştur.

Bu bağlantı içinde: 1979 yılında Washington University Saint Louis-USA, El-Ariana Medical Centre,Tunus, 1985 yılında Reproductive Biology konusunda University of Edinburg,Scotland-UK Reproductive Biology Unit te ve ayrıca Edinburg Royal Infirmary de Infertility out-patient klinik'te görev yapmış,
1985 yılında da University of London-Hammersmith Hospital'da Mr. Robert Winston'un denetimindeki Mikrocerrahi çalışmalarında bulunmuş, ayrıca kliniğin Invitro fertilizasyon programlarının teorik ve uygulamalı kısımlarında da yer almıştır.
1986 yılında El-Azhar University,Kahire-Mısır da Dr.Gamal Serour un denetimindeki mikrocerrahi kurs programına katılmıştır.
Hikmet Hassa 1993 yılında Bremen –Almanya'da ve 1995 yılında da Hamburg-Almanya da tanısal ve cerrahi laparoskopi çalışmalarında bulunmuştur.
2000 yılında da Sourasky Medical Centre IVF-Unit Tel Aviv-İsrail de IVF ile ilgili çalışmalara katılmıştır..

Hikmet Hassa'nın genel olarak kitap yazarlığı ve editörlük yaptığı yayınları içinde:’Jinekolojide Laparoskopi’(yazar), Postmenopozal dönemde Estrojen, Progesteron,destek tedavisi ve Androjenlerin tedavideki yerleri ile Non-hormonal tedavi yöntemleri.(Yazar), 1996-2002 arasında yılda 4 sayı olarak
basılan Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Uzmanlık Sonrası Eğitim Dergisi(Editör) , Klinikte Menopoz (Editör), etkinlikleri dışında Dr. Hassa İnfertilite-Tüp Bebek konusunda 400 sayfa olarak hazırlanmış ve 2004 yılında Türkiye düzeyinde ücretsiz dağıtımı yapılmış ‘’İnfertil olgulara Klinik
Yaklaşım ve IVF Laboratuvar Uygulamaları’’kitabının da editörüdür. Hassa ayrıca JED'in kuruluş yayını olan Jinekolojide laparoskopik cerrahi kitabının da (Editörler gurubunda yer almıştır).
Hassa'nın yurt içi ve yurt dışı mecmualar, dergilerde yayına girmiş, toplantılarda sunulmuş 250'den fazla çalışması mevcuttur.

 

Hassa'ın çalışma dönemleri içinde kişisel ve çalışma arkadaşları ile aldığı ödüller/takdir
değerlendirmeleri ise:
1987 Sağlık bakanlığı Laparoskopi çalışmaları için hizmet takdiri değerlendirilmesi
1993 yılı -. Ulusal Menopoz-Osteoporoz Sempozyumu kongre mansiyon ödülü
2000 yılı TUBİTAK bilimsel yayın teşvik değerlendirilmesi

2007 yılı 7'nci Ulusal, 4'ncü Uluslararası Menopoz Osteoporoz Kongresi Bayer SCHERİNG Pharma
Anjeliq özel ödülü.
2008 yılında 8'nci Uluslararası Tıbbi Genetik Kongresi Klinik Moleküler Sitogenetik Dalı Birincilik ödülü.
2011 yılında da Jinekolojik Endoskopi derneği ile – AAGL 5th International Congress on
Minimally Invasive Gynecology kongresinde poster dalında 3.lük ödülü

Hikmet Hassa, Eskişehir'de kuruculuğunda bulunduğu Kadın hastalıkları ve Doğum Anabilim dalındaki 37 yıllık çalışma dönemini büyük ağırlıkla Operatif Laparoskopi ofis histeroskopi, operatif histeroskopi alanlarındaki Endoskopi uygulamaları, mikrocerrahi (özellikle tubal reverse) ve Üreme
Endokrinolojisi,İnfertilite,Yardımla Üreme Teknikleri-Tüp Bebek ve konularındaki çalışmaları ile geçirmiştir.
TSRM –Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneğinin kuruluş faaliyetlerinde de bulunan Hassa, kuruluşundan bu yana da derneğin üyesidir. 

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@