07.09.2022, 11:11

Hilafet geri gelir mi?..

Hilâfet veya halifelik İslam peygamberi Hz.Muhammed'in ( SAV) 632 yılındaki ölümünün ardından oluşturulan siyasi bir makamdı.

İlk dört Halife aynı zamanda Hz. Muhammed'in (SAV) hep yakınınında ve yanında oldukları için aynı zamanda birer İslam alimi idiler.

Onlardan sonraki süreçte tamamen siyasi ve idari bir makama dönüşmüştür.

Elbette o makam yani riyaset, aynı zamanda Hz. Muhammed'in (SAV) de makamı olduğu için sonraki tüm halifeler de tüm müslümanların gözünde manen de çok hürmet ve itibar görmüşlerdir.

Değişik zamanlarda bizzat halifeler siyaseten çok güçlü olmuşlar, kimi zaman da çok güçlü devletlerin himayesinde manen güçlü olmuşlardır.

Halifeler kendi yönettikleri devletin riyasetini yapmakla birlikte, kendi devleti dışında yaşatanların da manen bağlı oldukları liderdir.

Emevi, Abbasi, Selçuklu, Memlük ve Osmanlı sırası ile hilafet devletleridir.

Birinci Dünya Savaşı sonrası Osmanlı dağılıp gücünü tamamen yitirirken dünya üzerinde tek güçlü müslüman ülke yine de Osmanlı’nın mirasçısı Türkiye Cumhuriyeti idi.

Ancak büyük mücadelelerden çıkıp, küllerinden yeniden doğan Türkiye henüz yeterince güçlü değildi.

Yeni Türkiye bir yasa ile hilafeti bir aileye ait güçsüz ve değersiz bir makam olarak devam ettirmemek ve bu ailenin kimi mensuplarının günün güçlü devletlerince kullanılmasına zemin vermemek adına TBMM'ne indimac edilmiştir.
Yok edilmemiş, TBMM bünyesine alınmıştır.

Zamanın siyaseti için olumlu ve doğru bir karardır.

Geçtiğimiz son yüzyıl ise tamamen batı ve hristiyan aleminin tüm dünyada açıkça hakim olduğu bir süreç idi…

21. yüzyıla girdiğimizde batının zafiyetleri ortaya çıkmaya başlamış, İslam devletleri güçlenmeye başlamıştır.

Bu ülkeler arasında Türkiye en önde görünen ülkedir.

Afrika'nın pek çok ülkesine hem dostluk hem yardım elini uzatmış, Balkanlardaki pek çok ülkenin hamisi durumuna gelmiştir.

Pakistan, Bangladeş, Malezya gibi Asya ülkeleri ile yakın İlişkiler geliştirmiş, Türk Devletleri Teşkilatını hayata geçirmiştir.

Hem kendi bölgesinde hem geniş dünya coğrafyasına fiilen liderlik etmeye başlamıştır.

Meselenin özü de aslında budur.

Türkiye büyük bir güç olma yolunda büyük bir hızla ilerlerken, halkları ile ortak dine sahip olduğumuz pek çok devlet  bu oluşan doğal fiili liderliğe saygı göstermektedir…

En fazla bir kaç yıl içerisinde pek çok platformda bu doğal ve fiili liderlik resmileşecektir.

Bugünden bunu öngörüyor olmak hiç de kehanet değildir.

Bu süreçler tamamlandığında hilafet zaten fiilen canlanmış olacaktır.

Zaten fiili bir karşılığı olmayan bir makamın varlığını ilan etseniz ne anlam ifade eder ki?

Ya da tersi…

Fiilen İslam Dünyasının siyasi liderliğini yapıyorsanız hilafeti ihdas ettik demeseniz ne fark eder ki?..

Evet…

Haklılar…

Geliyor gelmekte olan…

Yorumlar (2)
İbni Sina 4 hafta önce
“ 21. yüzyıla girdiğimizde batının zafiyetleri ortaya çıkmaya başlamış, İslam devletleri güçlenmeye başlamıştır.” Birçok anlamsız iddia içinde birinciliği
Bu ifadeye verdim! Siz hangi alanın doktorusunuz gerçekten merak ettim?
Hüsnü K. Türkmen 4 hafta önce
“Arap Ligi toplantısına katılan Arap ülkeleri dışişleri bakanları, Libya, Irak ve Suriye başta olmak üzere, Kuzey Afrika ülkelerinde ve Orta Doğu'da Ankara'nın müdahalelerinin bölge güvenliğini "tehdit ettiğini" ileri sürmüş, Türkiye'nin "provokasyonlarına son vermesi"ni de içeren bir dizi karar imzaladı”
Bunların halifesi Amerikan Doları olmuş! Bunlara hiç kimse halifelik yapamaz! Bu konuyu da yorumlayın lütfen!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@