11.05.2021, 11:41

Uluslararası hukuk... Neye göre? Kime göre?

Aslında olması gereken tanımı şudur: "Medeni devletleri birbirleri ile ilişkilerinde bağlayan kurallar ve davranış ilkeleri bütünüdür.” Ancak geçmişte de , günümüzde de böylesi bir tanım sadece kağıt üzerinde kalmıştır.

İnsani zaaflar ve en başında gelen ikisi kibir ve hırs uygulamayı başka bir zeminde gerçekleştirmiştir.

Uygulamadaki en net, kısa ve açık  tanımı John Austin yapmıştır: "Uluslarası hukuk egemenin yaptırımları ile donatılmış buyruklarıdır.”.

Mevcutta uluslarası hukukun bir mantıksal ve ahlaki altyapısı yoktur.

Sadece egemenlerin çıkarları vardır.

Kuralları egemenler koyar, diğerleri de uyar.

Ayrıca egemenler koydukları kuralları da istedikleri gibi yorumlar...

Mübarek Ramazan ayında ibadet yapan sivillere saldıran, zulmeden İsrail için “savunma hakkı”ndan söz ederler mesela İngiltere ve ABD gibi...

Yeryüzü için en adil kurallar bütünü Hakk’ın kurallarıdır.

Hakk’a inananların  bu kuralları işletebilmesi için askeri, ekonomik ve teknolojik manada çok güçlü olması gerekir...

Bu üçü bir arada olmaz ise gerçekte zaten egemen de değilsindir, bağımsız da değilsindir...

Yeryüzünde bugün mevcut egemen yapı bu egemenliğini , zulüm, sömürü, hırsızlık ve adaletsizlik üzerine tesis etmiştir.

Ve bunu çalışkanlık, disiplin, üretim vs... gibi ambalajlara sarıp tahakküm ettiklerine pazarlamaktadır.

Elbette tüm bunların doğruluk payı vardır ve bizler için de aslında doğru yol budur...

Bizler yeryüzündeki bu düzenin değişmesini istiyorsak, mevcut egemenlerin yaptığını yaparak değiştiremeyiz...

“Zulüm ile abad olanın akibeti berbad olur” demiş bizim atalarımız...

Aynı yollar ile egemenlik tesis etmek ancak zalim ile mazlumun yer değiştirmesine sebep olur.

O yüzden bizim egemenliğe ulaşma metodumuz; daha çok çalışmak, daha çok ahlaklı olmaktan başka bir şey olamaz ve olmamalı da...

Mevcut dünya düzenine bu manada en değerli çıkış “Dünya beşten büyüktür” diyerek Türkiye tarafından yapılmıştır.

Mevcut egemen beşlinin zulüm ve haksızlık düzeni Türkiye güçlendiği ölçüde ve onun öncülüğünde, sarsılacak ve yıkılacaktır.

Elbette iyi ile kötünün mücadelesi kıyamete kadar var olacak ve sürecektir.

Ancak inşallah,bu mücadelede Türkiye inşallah gücü ve egemenliği ile hep Hakk’ın ve mazlumun yanında yer alacaktır...

Yemen, Filistin, Myanmar, Uygur Ülkesi....

Egemenler kaynaklı zulüm ve adaletsizlik öncelikle müslümanların üzerinde bir karabuluttur...

İkinci sırada ise sömürülen yerlerin esas sahipleri , kızılderililer, afrika...

Azim ve sabır inşallah bu düzeni değiştirecek ve öncelikle İsrail ve diğer zalimlerin egemenliklerine son verecektir...

La galibe illallah...
 

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@