TÜKDES'ten değişikliğin ertelenmesine eleştiri

TÜKDES Genel Merkez Tüketici Adaleti Komisyonu Başkanı Av. Hayri Eryılmaz'dan önemli açıklamalar...

YARGI 22.09.2022, 15:46 22.09.2022, 15:58
TÜKDES'ten değişikliğin ertelenmesine eleştiri

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin, cayma hakkına ilişkin olan kısımlarının 2024 tarihine ertelenmesini değerlendiren, Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Merkez Tüketici Adaleti Komisyonu Başkanı Av. Hayri Eryılmaz, "Tüketiciyi rahatlatacak düzenlemeler de askıya alındı" dedi.

Av.Hayri Eryılmaz, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Ticaret Bakanlığı tarafından, 23 Ağustos 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"te, yine Ticaret Bakanlığı tarafından 14 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik” ile bir takım düzenlemelerin yürürlük tarihi değiştirildi. Kanun koyucu, özellikle dijital tüketimdeki çılgınlığı önleyen düzenlemeyi 2024 tarihi ocak ayına ertelediği gibi, cayma hakkında, tüketiciye önemli haklar tanıyan değişiklik maddelerinin uygulanmasını da 2024 tarihine ertelemiştir. Kanımızca, tüketicilerimizin, mesafeli sözleşmelerde iade ile ilgili zorlandığı bir dönemde, yasa koyucunun derhal çözüm olacak değişikliği uygulamaması isabetli olmamıştır. Tüketici ile satıcı ve sağlayıcı arasındaki adaletin derhal sağlanması için mücadele eden TÜKDES, konunun takipçisi olmaya devam edecektir."

1 Ocak 2024’e ertelenen değişikler              

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin’nin 5. Maddesinin birinci fıkrasının G bendinde öngörülen “Tüketicinin, mesafeli sözleşmenin kurulmasından ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce, ürün veya hizmetle ilgili cayma hakkını kullanması durumunda bu hakkın kullanılma şartları ve usulüne ilişkin bilgilerin önceden bildirilmesi zorunluluğuna ilişkin düzenleme,

Yönetmeliğin 12. Maddesinin 1. Fıkrasında değişiklik öngören,Satıcının, cayma hakkına konu malın, iade için ön bilgilendirmede belirtilen taşıyıcıya teslim edildiği tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlü olduğu,şayet farklı taşıyıcıya verilmesi durumunda sürenin,satıcıya teslim tarihinden itibaren başlayacağına ilişkin düzenleme,

Yönetmeliğin 12. Maddesinin 2. Fıkrasında değişiklik öngören,malın tesliminden önce cayma durumunda v bildirimin kendilerine ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etme yükümlülüğüne ilişkin düzenleme,

Yönetmeliğin 12. Maddesinin 3. Fıkrasında değişiklik öngören, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde cayma hakkının kullanılması durumunda, sağlayıcı ya da aracı hizmet sağlayıcıya bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 14 gün içinde, tahsil edilen tüm ödemelerin iadesinden sorumlu olduklarına ilişkin düzenleme

Yönetmeliğin 12. Maddesinin 4. Fıkrasında değişiklik öngören, satıcı ve sağlayıcının cayma halinde yapacağı geri ödemeleri, tüketicinin satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapmak zorunda olduğu ve şayet bu araç kredi kartı ise kart çıkaran kuruluşların; satıcı, sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcı tarafından aktarılan tutarı, kendilerine ulaşmasını takiben kart hamilinin kullanılabilir limitine tek seferde ilave etmekle yükümlü olduğuna ilişkin düzenleme,

Yönetmeliğin 12. Maddesinin 5. Fıkrasında değişiklik öngören, Cayma hakkının kullanımında, satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgi ile bu taşıyıcıyla malın iadesi halinde teslim masrafını geçmemek üzere belirlenen iade masraf tutarına ve hangi tarafça karşılanacağına, öngörülenin dışında bir taşıyıcı ile malın iadesi halinde iade masrafını tüketicinin karşılayacağına ilişkin bilgilere ön bilgilendirmede yer verilmemesi durumunda söz konusu masrafın satıcı ve sağlayıcı tarafından karşılanacağına ilişkin düzenleme,

Yönetmeliğin 11. Maddesinde değişiklik öngören, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on dört gün içinde malı satıcı veya sağlayıcıya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorunda olduğuna ilişkin düzenleme,

Yönetmeliğin 11. Maddesinin 3. Fıkrasında değişiklik öngören Tüketici, ön bilgilendirmede kararlaştırılması ve satıcının öngördüğü taşıyıcı ile iadesinde tutarına yer verilmesi halinde teslim masraflarını geçmemek üzere iade masrafını karşılamakla yükümlüolduğu fakat Tüketicinin talep etmesi halinde iade masrafı, kendisine iade edilecek mal veya hizmet bedeli ile teslimat masraflarından mahsup edilebileceğine ilişkin düzenleme,

Yönetmeliğin 13. Maddesindeki cayma hakkının istisnalarına aşağıdaki bentler de eklenmiştir;

Karayolları Trafik Kanununa göre tescili zorunlu olan taşınırlar ile kayıt veya tescil zorunluluğu bulunan insansız hava araçlarına ilişkin sözleşmeler,

Tüketiciye teslimi yapılmış olan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlara ilişkin sözleşmeler,

Canlı müzayede şeklinde açık artırma yoluyla akdedilen sözleşmeler,

Tanıtma ve kullanma kılavuzunda satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum veya montajının yapılacağı belirtilen mallardan kurulum ya da montajı yapılanlara ilişkin sözleşmeler de mevcuttur.     

Yorumlar (0)
banner37
banner28

Gelişmelerden Haberdar Olun

@