ESTÜ'den 4 yeni uluslararası proje

Ulusal ve uluslararası alanlarda yürüttüğü projelerle adından sıkça söz ettiren Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ), 4 yeni uluslararası projeye daha imza attı.

BİLİM 15.01.2024, 11:25 15.01.2024, 11:28
ESTÜ'den 4 yeni uluslararası proje

Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Önder Altuntaş’ın yürütücülüğünde gerçekleştirilecek olan “COMBIFARM” başlıklı proje, ESTÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emin Açıkkalp’in yürütücülüğünde hayata geçirilecek olan “CLEARNESS” başlıklı proje ve ESTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Alp Özdemir’in yürütücülüğünde gerçekleştirilecek olan “LEAF” başlıklı proje, Avrupa Birliği tarafından desteklenmeye değer bulundu. ESTÜ liderliğinde oluşturulan AERONETIC Konsorsiyumu’nun Avrupa Komisyonu tarafından açılan Avrupa Dijital İnovasyon Merkezi (ADİM) çağrısına başvuru yapması da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca uygun görüldü. Konsorsiyum böylece yetkilendirme mektubu almaya hak kazandı.

Güneş enerjili akıllı damla sulama sistemleri için canlı laboratuvarların geliştirilmesi amaçlanıyor

PRIMA Section 2 Call multi-topics 2023 STEP 2 çağrısı kapsamında hazırlanan “Akıllı Döngüsel Tarım Sistemlerinde Sürdürülebilir Biyo Ürünler İçin Düşük Maliyetli Biyokömür, Biyogaz ve Siyanobakteri Gübreleme Teknolojilerini Düşük Girdili Ürünlerle Birleştirmesi - COMBIFARM” başlıklı projenin yürütücülüğünü ESTÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Önder Altuntaş yapıyor. Projede araştırmacı olarak ESTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emin Açıkkalp, Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Avdan, Uçak Gövde ve Motor Bakımı Bölümü Araş. Gör. Hurşit Değirmenci ve İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Başar Çağlar yer alıyor.
Almanya, Fransa, Slovenya, Tunus ve Fas’ın paydaş olduğu projenin toplam bütçesi ise 1,18 milyon Euro. COMBIFARM projesi ile düşük maliyetli biyokömür, biyogaz ve mikroalg gübreleme teknolojilerine dayalı enerji, karbon ve besin geri kazanım sistemlerini düşük girdili mahsullere dayalı sürdürülebilir mahsul sistemleriyle birleştirilen döngüsel tarım sistemleri ve yerel düzeyde gıda, yem, kozmetik ve biyopestisit üretimi de dahil olmak üzere yüksek değerli biyolojik ürünler üretmek için güneş enerjili akıllı damla sulama sistemleri için canlı laboratuvarların geliştirilmesi amaçlanıyor.


CLEARNESS Projesiyle döngüsel ürün tasarımına yönelik bir yaklaşım geliştirilmesi amaçlanıyor

Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda hazırlanan “Ömrünü tamamlamış yüksek sıcaklıktaki elektrokimyasal hücrelerden geri kazanılan metallere, asil metallere ve nadir toprak metallerine dayalı yeni çok işlevli kompozit malzemelerin dairesel ürün tasarımına yönelik bir yaklaşım - CLEARNESS” başlıklı projenin yürütücülüğünü ESTÜ Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Emin Açıkkalp yapıyor. İklim değişikliği, çevre, kaynak verimliliği ve ham maddeler alanlarının desteklenmesi ve endüstriyel alanda rekabet edilebilirliğin artırılmasını hedefleyen ERA-MIN3 programının 2023 yılı çağrısı kapsamında hazırlanan projede, araştırmacı olarak ESTÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Önder Altuntaş, ESTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Hasan Şahin, ESTÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Araş. Gör. Dr. Demet Canpolat Tosun ve Uçak Gövde ve Motor Bakımı Bölümü Araş. Gör. Hurşit Değirmenci yer alıyor. ESTÜ, Polonya ve İspanya ortaklığı ile hazırlanan ve toplam 490 bin Euro bütçesi bulunan CLEARNESS projesi ile kullanım ömrünün sonundaki yüksek sıcaklıktaki elektrokimyasal hücrelerden geri kazanılan metallere, soy metallere ve nadir toprak metallerine dayalı yeni çok işlevli kompozit malzemelerin döngüsel ürün tasarımına yönelik bir yaklaşım geliştirilmesi amaçlanıyor.

LEAF Projesiyle farkındalık temelli bir çerçevenin oluşturulması hedefleniyor

Erasmus+ Yükseköğretim Programı Ana Eylem 2 Yükseköğretim İçin İşbirliği Ortaklıkları (KA220-HED) kapsamında hazırlanan “Lifelong Learning for Sustainability: From Campus to Daily Life (LEAF)” başlıklı proje kapsamında bireyleri sürdürülebilirlikle ilgili konuları içselleştirmeye teşvik edecek bilgi ve farkındalık temelli bir çerçevenin oluşturulması ve kendi kendine öğrenen, modüler ve kapsayıcı bir yapının geliştirilmesi hedefleniyor.
Portekiz’den COFAC-Lusofona Üniversitesi ile İspanya’dan AIJU (The Asociacin de Investigacin de la Industria del Juguete) derneği ortaklığıyla hayata geçirilecek projenin bütçesi 250 bin euro, ve projenin 24 ayda tamamlanması planlanıyor. ESTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Alp Özdemir yürütücülüğünde gerçekleştirilecek olan projenin ESTÜ ekibinde, Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saye Nihan Çabuk, ESTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Müfide Banar, Prof. Dr. Aysun Özkan, Doç. Dr. Zerrin Günkaya, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Burcu Yılmazel, ESTUZEM’den Doç. Dr. Esra Pınar Uça Güneş yer alıyor.


ESTÜ Avrupa Dijital İnovasyon Merkezi (ADİM) Yetkilendirme mektubu almaya hak kazandı

ESTÜ liderliğinde oluşturulan Aeronautics Network for Emerging Technology with Digital Innovation Hub (AERONETIC) Konsorsiyumunun Avrupa Komisyonu tarafından açılan Avrupa Dijital İnovasyon Merkezi (ADİM) çağrısına başvuru yapması, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca uygun görüldü. Bu sayede AERONETIC konsorsiyumu yetkilendirme mektubu almaya hak kazandı.
Projenin Yürütücülüğünü Prof. Dr. T. Hikmet Karakoç’un yaptığı Konsorsiyumda İstanbul Teknik Üniversitesi, Eskişehir Sanayi Odası, MRO Teknik Servis San. Tic. A.Ş., Uluslararası Sürdürülebilir Havacılık ve Enerji Araştırmaları Derneği (SARES), Eskişehir Havacılık Kümelenmesi ve Teknopark Endüstriyel Otomasyon San. ve Tic. A.Ş. gibi güçlü ortaklar yer alıyor. Konsorsiyum, Türkiye’de havacılığın bütün alt sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin dijital dönüşümünü desteklemek amacıyla çalışmalar yürütecek. Bu kapsamda, yenilikçi dijital teknolojilerin geliştirilmesi, yatırım öncesi testlerin yapılması, eğitim ve beceri geliştirme programlarının düzenlenmesi, ağ oluşturma faaliyetlerinin yürütülmesi ve inovasyon ekosistemlerine erişim sağlanması gibi faaliyetler gerçekleştirilecek.
ESTÜ, bu yetkilendirmeyle birlikte, dijital dönüşümün önemli bir aktörü olarak, Türkiye'nin rekabet gücüne katkı sağlayacak.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@