Koşullar

Koşullar

1. https://www.medyamidas.com adresindeki internet sitesine (bundan böyle “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır) erişim sağlayan ve bu adreste sunulanlardan yararlanan ziyaretçiler (bundan böyle “Ziyaretçi” olarak anılacaktır) aşağıdaki koşulları (bundan böyle “Koşullar” olarak anılacaktır) kabul etmiş sayılırlar. 

2. Ziyaretçi, burada belirtilen koşulları kabul etmiyor ve bu kurallarla bağlı kalmak istemiyor ise, İnternet Sitesi’ne erişim sağlamamasının mümkün, yeterli ve gerekli olduğunu kabul etmektedir. 

3. İnternet Sitesi’nin ve bu adreste sunulan her türlü içeriğin tüm hakları Midas Medya Anonim Şirketi’ne (bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) aittir. İnternet Sitesi’nin Ziyaretçi’nin kullanımına açılması, Ziyaretçi’ye bu haklara ilişkin olarak hiçbir yasal hak sahipliği ve tasarruf yetkisi vermez.

4. Ziyaretçi, İnternet Sitesi’nde sunulan her türlü yazılı, görsel ve işitsel içeriğe ilişkin her türlü hakkın, başta 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hükümleri olmak üzere, ilgili mevzuat çerçevesinde Şirket’e ait olduğunu kabul eder.  

5. İnternet Sitesi’nde sunulan her türlü içeriği kapsayacak şekilde, özellikle ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, haber içerikleri, görseller, köşe yazıları, yorum ve analiz yazıları ve diğer bilgiler, kaynak gösterilmeden alıntılanamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz, başka bir web sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

6. Ziyaretçi, İnternet Sitesi’nden yararlanma ve İnternet Sitesi’ne erişimden dolayı uğrayabileceği, herhangi bir nedenden kaynaklanan herhangi bir zarardan Şirket’in, çalışanlarının ve yöneticilerinin herhangi bir şekilde sorumluluğu bulunmadığını kabul etmektedir. 
Bu hüküm, İnternet Sitesi’nde, üçüncü kişilerin internet sitelerine link verilmesi hallerinde de uygulanır.  

7. Ziyaretçi, İnternet Sitesi’ni yürürlükteki tüm yasal düzenlemelere uygun kullanacağını; İnternet Sitesi’ni ve içeriğini kullanarak Şirket, diğer ziyaretçiler ve/veya üçüncü kişiler aleyhine hiçbir kanuna aykırı faaliyette bulunmayacağını kabul eder. 

8. Ziyaretçinin ilgili mevzuata aykırı faaliyetleri nedeniyle, kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan dolayı Şirket’in doğrudan ve/veya dolaylı, hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Bu hüküm, İnternet Sitesi’nde, üçüncü kişilerin internet sitelerine link verilmesi hallerinde de uygulanır.  

9. Ziyaretçi, internet haber sitesindeki bilgi sunumunun kesintiye uğraması veya gecikmesi, silinmesi, bilgi kaybı yaşanması, İnternet Sitesi’ne erişimin gerçekleşmemesi, kayıtlara ilişkin olarak izinsiz erişim sağlanması, değiştirilmesi veya kullanılması gibi hususlar bakımından, Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul eder. Şirket, İnternet Sitesi’nin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususunda Ziyaretçi’ye herhangi bir beyan ve teminat vermemekte, bunlarla ilgili sorumluluk taşımamaktadır. 

10. İnternet Sitesi’nde, Ziyaretçi’ye haber sunmak ve bilgiye erişimde kolaylık sağlamak amacıyla, üçüncü kişilerin internet sitelerine link verilmesi halinde, bu durum, söz konusu üçüncü kişilerin internet sitelerinin içeriğinin, bunların doğruluğu ve güvenilirliğinin, Şirket tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Şirket, İnternet Sitesi’nde zaman zaman linklerini verdiği üçüncü kişilerin internet sitelerine ve bunların içeriklerine ilişkin olarak, herhangi bir konuda, herhangi bir şekilde beyan, onay, taahhüt vermez.  

11. Şirket, Ziyaretçi’nin İnternet Site’sindeki veri paylaşımlarının güvenliği ya da bunların üçüncü kişiler tarafından ilgili mevzuata aykırı olarak ele geçirilmesi ve kullanılmasına karşı herhangi bir teminat vermez ve Ziyaretçi’ye, internet ortamındaki bilgi alışverişlerinde dikkatli olmasını tavsiye eder.

12. Şirket, İnternet Sitesi’nin ve içeriğinin ulaşılabilirliğini dilediği zaman askıya alabilir veya tamamen durdurabilir, İnternet Sitesi’nin içeriğinde her türlü değişikliği yapabilir. 

13. Ziyaretçi, İnternet Sitesi’nin kullanımına ilişkin olarak, Şirket tarafından kendisinden herhangi bir bilgi, üyelik bilgisi, vb. bilginin talep edilmesi halinde, söz konusu bilgileri gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak sağlayacağını kabul eder.

14. Ziyaretçi, Koşullar’ın herhangi bir hükmüne aykırı davranması halinde, Şirket’in İnternet Sitesi’ne erişimi tamamen veya kısmen sınırlama, askıya alma ve/veya engelleme hakkına sahip olduğunu kabul eder. Şirket’in ilgili mevzuattan kaynaklanan sair tüm hakları saklıdır. 

15. Koşullar’ın uygulanmasında, hükümlerinin yorumlanmasında ve bunlardan dolayı çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacaktır. 

16. Koşullar’ın uygulanmasında, hükümlerinin yorumlanmasında ve bunlardan dolayı çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Eskişehir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@