PROF.DR KEMAL ŞENOCAK KİMDİR?

PROF.DR KEMAL ŞENOCAK KİMDİR?

10.11.1968 Gerze doğumlu olan Prof. Dr. Kemal Şenocak, 1990 yılında Ankara Hukuk Fakültesinden dereceyle mezun oldu. 

1991 yılında Ankara Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak akademik hayata başladı.

1998 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktorasını bitirdi.

2000 yılında Universität Passau/Almanya’da Magiter Legum’u, summa cum laude ile tamamladı. Aynı anabilim dalında 2004-2010 yılları arasında Doçent olarak çalıştı; 2010 yılından itibaren ise Profesör olarak görev yapmaktadır.

2004-2005 yılları arasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Hukuk Dairesi Başkanı olarak çalıştı. 2000-2005 yılları arasında 6102 S. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Komisyonu Üyesi; 2004-2005 yılları arasında 5411 S. Bankacılık Kanunu Tasarısını Hazırlayan Komisyon Üyeliğinde bulundu.

2010-2016 yılları arasında İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kurucu Dekanı olarak görev yaptı. 2014 yılından itibaren de Friedrich Alexander Üniversitesi/Nürnberg/Erlangen/Almanya Türk Hukuku Araştırma Merkezi Kurucusu ve Misafir Öğretim Üyesidir. 2018 yılında Friedrich Alexander Üniversitesi/Nürnberg/Erlangen tarafından Prof. Dr. Şenocak’a Türk Alman Karşılaştırmalı Hukuk alanında yapmış olduğu bilimsel çalışmalarıyla teori ve uygulamaya önemli katkıları ve Türk Alman bilimsel işbirliğine yaptığı önemli katkıları nedeniyle onursal doktora (doktor honoris causa) unvanı tevcih edildi.

Prof. Dr. Kemal Şenocak 14 Haziran 2018 tarihinden itibaren Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmaktadır. Ulusal kitap ve uluslararası kitap bölümü yanında Ulusal ve Uluslararası bilimsel dergilerde ve kongre tebliğ kitaplarında basılmış çok sayıda eseri bulunmaktadır.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@